سرویس جدید بیمه اس ام اس در قالب یادآوری اقساط بر اساس امور مالی افراد بیمه شونده راه اندازی شد .

نمایندگان محترم دفاتر بیمه میتوانند در هنگام افزودن مشتری جدید به سیستم از قابلیت اعلام اقساط مشترک استفاده کنند .

همچنین در این سرویس قابلیت جدید دیگری نیز تعبیه شده که از طریق بخش تنظیمات ، نمایندگان دفاتر بیمه میتوانند نحوه اعلام سررسید اقساط را بر اساس : مشتریان بدحساب - مشتریان خوش حساب و مشتریان متعادل تعیین کنند .

این مشتریان بر اساس نوع یادآوری از اعلام های متعددی برخوردار خواهند شد و نمایندگان شرکت های بیمه را از بابت اطلاع رسانی مداوم مشتریان بدحساب که نیاز به یادآوری مکرر برای اقساط دارند و یا مشتریانی که خوش حساب هستند و تنها یک یاد آوری برای پرداخت اقساط نیاز دارند را بدون فراموشی فراهم کرده است .

برای تنظیم سیستم یاد آوری می توانید از طریق بخش تنظیمات در پنل کاربری خود استفاده کرده و برای استفاده از بخش سیستم اقساط نیز میتوانید از طریق بخش ثبت مشتری بیمه گذار استفاده کنید .

در صدد هستیم تا با همکاری و مشورت با شما اهالی صنعت بیمه بتوانیم خدمات متمایز دیگری را به سیستم اضافه کنیم .

با احترام